Rodiče s dětmi

VALÁŠKOVÁ, ŠKOPOVÁ

čtvrtek 16.45 - 17.45

Cvičení pro nejmenší pod dohledem rodičů s využitím písniček, říkanek, her a cvičení na dětském nářadí. Děti tak získavají kladný vztah k pohybu a začleňují se do dětského kolektivu.

Pro děti od 2 - 4 let

Předškolní děti

POLÁKOVÁ, GENNERTOVÁ

čtvrtek 15.45 - 16.45

Základy gymnastiky a atletiky si děti osvojují herní formou. Cvičení klade důraz na rozvoj obratnosti a samostatnosti.

Pro děti od 3 - 6 let  

Mladší žactvo

KŘIVOHLÁVKOVÁ

úterý 16.00 - 17.00

Všestranně rozvíjející cvičení pro dívky i chlapce. Obsahem jsou základy gymnastiky, atletiky, míčových her a závodivé hry. Cílem je zdravý vývoj (fyzický, psychický i zdravotní) dětí a získání kladného vztahu ke sportování a pohybu.

Pro děti 1. - 4. třídy  

Gymnastika I

VAŠINOVÁ, BOHADLOVÁ

úterý      18.00 - 19.00

čtvrtek    17.45 - 19.15   

Cvičení pro dívky a chlapce. Převážně gymnastická cvičení na zemi i na nářadí, cvičení s hudbou doplněná o míčové hry a průpravu lehké atletiky. Cvičení zdůrazňují zdravotní aspekty.

Pro mládež 5. - 9. třídy (ale i starší) 

Gymnastika II

BOHADLO

pátek 17.00 - 19.00

Gymnastická cvičení na koberci i na nářadí.

dorost a ml. ženy a muži

Ženy

JANOVSKÁ

čtvrtek 19.30 - 20.30

Cvičení s hudbou, zdravotní a relaxační metody.

Pro ženy včetně středních let

Starší ženy

KRÁLOVÁ

úterý 17.00 - 18.00

Cvičení s hudbou, na podložkách na zemi, na velkých míčích, na židlích, relaxační cvičení.

Pro ženy zralého věku 

Ženy II

ŠEVCŮ

pondělí 17.30 - 19.00

Cvičení zdravotní tělesné výchovy s hudbou, velkými míči, míčky, gumami, na židlích apod, které se soustředí na problémy s bolestí v oblasti bederní, hrudní a krčí páteře a bolesti kloubů. Využívá se i Feldenkraisova metoda a relaxační cvičení.

pro ženy nad 50 let    

Krasobruslení

KULDOVÁ

úterý 15.45 - 17.00

pátek 16.00 - 17.00